Anemia

postać

Anemia aplastyczna

Niedokrwistość aplastyczna jest chorobą, w której dochodzi do niewydolności szpiku kostnego i zmniejszonej liczby wszystkich elementów krwi (erytrocytów, leukocytów oraz trombocytów). Szpik kostny to miejsce, w którym tworzą się wszystkie rodzaje komórek krwi: krwinki czerwone, krwinki białe i płytki krwi. Ze szpiku komórki te przedostają się do krwi. Jeżeli mamy do czynienia z anemią aplastyczną, następuje uszkodzenie komórki macierzystej, a co za tym idzie – obniżenie poziomu komórek, z której powstają.

Ten rodzaj niedokrwistości występuje u ludzi w każdym wieku i może przybierać postać wrodzoną (zespół Fanconiego) lub nabytą (u osób pomiędzy 15. a 25. rokiem życia oraz osób powyżej 60 roku życia). Nieznacznie częściej dotyka mężczyzn. Przyczyną nabytej niedokrwistości może być między innymi radioterapia, środki owadobójcze czy chwastobójcze, zakażenia wirusowe, leki.

Do objawów niedokrwistości plastycznej zaliczyć możemy przede wszystkim: obniżenie poziomu erytrocytów (pojawiają się duszności i osłabienie), obniżenie poziomu krwinek białych (wzrasta podatność na zakażenia i stany gorączkowe), obniżenie poziomu płytek krwi (zwiększona skłonność do krwawień i wybroczyny na skórze).

Badania, jakie należy wykonać, aby stwierdzić ten rodzaj anemii, to oczywiście morfologia krwi (poziom wszystkich wymienionych elementów jest obniżony). Wykonuje się również biopsję szpiku kostnego. Ciężkie postacie choroby wymagają intensywnego leczenia, a śmiertelność w tych przypadkach jest duża, szczególnie na początku choroby. Ponadto może ona przekształcić się w nowotwór.

Jeżeli chodzi o sposoby leczenia niedokrwistości plastycznej, to stosuje się przeszczepienie szpiku, leczenie immunosupresyjne oraz androgeny. W leczeniu wspomagającym stosuje się przetaczanie płytek i koncentratu krwinek czerwonych. Podawane są ponadto leki przeciwgrzybiczne i antybiotyki.